transport“Uw goederen uitstekend verzekerd”

Tijdens het transport staan de goederen bloot aan allerlei gevaren, zoals diefstal, verkeersongevallen, menselijke fouten en bederf. De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde (“warehouse to warehouse”).

Aangezien het vervoer meestal door derden wordt verzorgd, kunt u geen directe invloed uitoefenen op de veiligheid van uw goederen. Vooral als uw bedrijf goederen met een grote waarde laat vervoeren, verdient het aanbeveling een goederenverzekering af te sluiten.

Een voorbeeld ter illustratie

Tijdens een ritje van Puttershoek naar Rotterdam neemt een vrachtwagenchauffeur bij het verlaten van de snelweg te weinig gas terug, waardoor de vrachtwagencombinatie in de bocht van de afrit kantelt. De vervoerde lading, een zending navigatie apparatuur ter waarde van € 500.000,- ligt her en der verspreid in de berm. De ingeschakelde expert stelt vast dat de zending als verloren kan worden beschouwd. De opruimingskosten bedragen € 10.000,-

De vervoerder kan zich niet op een overmachtsituatie beroepen (er is te hard gereden) en is gehouden de eigenaar van de goederen schadeloos te stellen. Voor binnenlands wegtransport geldt echter een aansprakelijkheidslimiet van € 3,40 per kilogram beschadigd of verloren gewicht. Aangezien het gewicht van de vervoerde computers 10.000 kilo is, is de vervoerder gehouden slechts € 34.000 aan de eigenaar van de goederen te vergoeden.

Duidelijk is dat de eigenaar met een enorme financiële strop blijft zitten als hij geen goederenverzekering heeft afgesloten. Nog vervelender is het als blijkt dat de chauffeur niet door een eigen fout schade aan de lading heeft veroorzaakt, maar dat dit het gevolg is van overmacht; hij werd bijvoorbeeld gesneden door een ander voertuig. In dat geval is de vervoerder zelfs helemaal niet aansprakelijk en zal er geen vergoeding plaatsvinden.

Den Hartigh Adviesgroep zorgt voor een oplossing die naadloos aansluit op de behoeften van uw bedrijf. We kijken daarbij onder andere naar de vervoerde goederen, de gehanteerde (ver)koopvoorwaarden en het af te leggen traject.

Voor de verzekering van bepaalde gelegenheden zoals tentoonstellingen en beurzen, tijdelijke opslag of verblijf in vervoermiddelen (monstercollecties, zaken voor demonstratiedoeleinden e.d.) hebben we speciale voorwaarden ontwikkeld die op deze specifieke risico´s zijn toegesneden, maatwerk dus.

De transportgoederenverzekering kan ook gebruikt worden voor de verzekering van het verblijf van bepaalde zaken bij bepaalde gelegenheden als tentoonstellingen en beurzen, tijdelijke opslag of verblijf in vervoermiddelen (monstercollecties, zaken voor demonstratiedoeleinden e.d.).