Welkom bij Den Hartigh Adviesgroep, makelaar in assurantiën

Den Hartigh bestaat sinds 1916. Het verwerven van zekerheden voor DGA’s, high net worth relaties alsmede het bedrijfsleven is altijd onze drijfveer geweest, en dat is het nog steeds. De mens, zijn dierbaren en zijn eigendommen staan centraal in onze filosofie. Met de cliënt meedenken en aanvoelen wat de wensen zijn, beschouwen wij als onze voornaamste taak.

Den Hartigh Adviesgroep Puntsgewijs:

  • Al ruim 100 jaar ervaring
  • Persoonlijke benadering
  • Vaste contactpersonen
  • Onafhankelijke adviezen
  • Snelle schadeafwikkeling door eigen volmachten
  • Beursmakelaardij agentschap VNAB
  • 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

Contact

phone Bel ons: +31 (0)78 67690 00
email Stuur ons een e-mail

 

Den Hartigh Adviesgroep B.V.
Biezenvijver 7, 3297 GK Puttershoek
Postbus 5621, 3297 ZG Puttershoek

Uw mening en beoordeling is voor ons zeer belangrijk !

Zo kunnen wij ons voor u nog verder verbeteren. In circa 30 seconden kunt u ons beoordelen.

Wij werken samen met Klantenvertellen.nl om uw mening in kaart te brengen. Mogen wij u vragen ons mede te beoordelen door hier links te klikken?

Samenwerking volmachtbedrijf

Wij werken samen met Hoeksche Waard Assuradeuren. Hoeksche Waard Assuradeuren heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht verkregen om voor rekening en risico’s van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schadebehandeling en de in- en excasso te verzorgen.

Wat betekent dit voor u?

Wij werken als een onafhankelijk selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke verzekeraars wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. In eerste instantie zullen wij uw verzekeringen proberen onder te brengen bij Hoeksche Waard Assuradeuren. Als blijkt dat de verzekeringsproducten van Hoeksche Waard Assuradeuren niet passend of niet mogelijk zijn, zullen wij alternatieven onderzoeken en eventueel aanbieden.

Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen met Hoeksche Waard Assuradeuren zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze klanten tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Belangenbehartiging

Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.

De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Hoeksche Waard Assuradeuren de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.