Voor bedrijven die zich bezighouden met demontage, sloop en recycling is het soms lastig om een verzekering af te sluiten. Dat geldt zeker voor bedrijven op afgelegen locaties en bedrijven waar brandbare of explosieve materialen worden opgeslagen.

Voor reguliere verzekeraars is het doorgaans lastig de risico’s in te schatten. Het kan zijn dat u alleen in aanmerking komt voor een verzekering als u ingrijpende en kostbare maatregelen neemt om schade zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Bedrijven met een hoog risicoprofiel kunnen soms zelfs helemaal geen verzekering afsluiten.

Wij kunnen als Lloyd’s coverholder deze risico’s onderbrengen bij Lloyd’s verzekeringsmarkt.