Geacht relatie,

Den Hartigh Adviesgroep B.V. vindt uw privacy belangrijk. Indien u een lopende verzekering heeft via bemiddeling van Den Hartigh Adviesgroep B.V. informeren wij u graag over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, mede gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt.

Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst hebben wij persoonlijke gegevens van u gevraagd en in onze systemen opgeslagen. Wij hebben die gegevens nodig voor de beoordeling van het risico, het bepalen van premies en voorwaarden, onze communicatie met u over de verzekering of daarmee samenhangende, nuttige informatie en voor uw premiebetalingen en eventuele schade-uitkeringen.

Wij steven er naar de gegevens die wij van u vragen en in onze systemen opslaan, tot een minimum te beperken. De systemen die wij gebruiken zijn beveiligd tegen onrechtmatige toegang door derden. Toch zijn er andere partijen met wie wij informatie over u delen. Natuurlijk, de verzekeraar(s) waar u verzekerd bent. Maar ook met de partijen die bij aanvang van de verzekering, of bij schade een noodzakelijke rol in het proces spelen. Denk aan taxateurs, experts, externe claims behandeling etc. Met deze partijen zijn specifieke overeenkomsten gesloten om uw privacy ook in hun systemen zo goed mogelijk te waarborgen.

Indien wij niet over uw gegevens zouden beschikken, of deze niet met de voor het proces noodzakelijke derden delen, is de verzekeringsovereenkomst niet uitvoerbaar. Door het aangaan van de verzekeringsovereenkomst heeft u daarmee ingestemd. Dat neemt niet weg dat u rechten heeft ten aanzien van het gebruik en de opslag van uw persoonlijke gegevens en wij de plicht hebben u hierover te informeren. Daarom verwijzen wij u graag naar: www.denhartigh.nl/privacy. Hier treft u het privacy statement van Den Hartigh Adviesgroep B.V. aan. In het privacy statement behandelen we onder andere welke gegevens we met welk doel bewaren en wat uw privacy rechten zijn in het kader van de AVG.

Mocht u over het privacy statement nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.