Foto_1_gZelden was het nieuws over de woningmarkt zo positief: het kabinet heeft in overleg met pensioenfondsen en verzekeraars een speciale organisatie in het leven geroepen waarmee een injectie van tientallen miljarden in de woningmarkt mogelijk wordt. Aan dit initiatief is maandenlang achter de schermen gewerkt.

Het kwam op Prinsjesdag officieel naar buiten. De naam ervan is Nationaal Hypotheek Instituut. Het NHI moet er op termijn voor zorgen dat de woningmarkt flink in beweging komt. Zoals het er nu naar uitziet is het NHI voor zowel huiseigenaren, banken, investeerders en de overheid bijzonder aantrekkelijk. Het plan van aanpak:

Hoe werkt het?
Het NHI wordt gefinancierd door pensioenfondsen en verzekeraars. Deze investeerders kopen daartoe obligaties in het NHI. Op termijn gaat het dan om tientallen miljarden euro’s. Door de investering van pensioenfondsen en verzekeraars krijgt het NHI geld om hypotheken van banken over te nemen. De banken moeten de hypotheken die ze verstrekken nu nog financieren door geld te lenen op de dure internationale kapitaalmarkt. Met het geld van de NHI krijgen de banken meer geld in kas. Daardoor hoeven ze niet langer een beroep te doen op de kapitaalmarkt waar ze een hoge rente voor leningen moeten betalen. Met die goedkopere financiering krijgen banken meer ruimte om nieuwe hypotheken te verstrekken en kan ook de hypotheekrente flink omlaag. Vooral starters op de woningmarkt kunnen hiermee hun voordeel doen.

Voor wat hoort wat
Uiteraard zijn de pensioenfondsen en verzekeraars geen Sinterklazen. Voor de beleggingen willen ze zekerheden en garanties terug. Niet alleen omdat dat zakelijk is, maar ook omdat een pensioenfonds altijd kiest voor een stabiel rendement, om zo ook in de toekomst aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Die zekerheid is nu door de staat gegeven: het NHI investeert alleen in hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Los daarvan is het investeren in het NHI voor verzekeraars (woekerpolissen) en pensioenfondsen (onzekere oude dag) een mooie gelegenheid om hun aangeslagen reputatie op te vijzelen. En de overheid? Ook die heeft voordeel bij het NHI. Door de lagere hypotheekrente daalt ook de hypotheekrenteaftrek. Dat scheelt weer in de staatsuitgaven.