Foto_3_gEr is een nieuwe vorm van verzekeren voor als er schade is aan je waardevolle spullen onderweg: De inboedelverzekering met buitenshuisdekking. De verzekering is speciaal bedoeld voor schade, diefstal of verlies die niet wordt gedekt door een standaard inboedelverzekering, reisverzekering of kostbaarhedenverzekering. Daarbij kun je denken aan de volgende incidenten.

Een overzicht.

Voorbeelden van onverzekerde pech buitenshuis
Als je je laptop onderweg naar je werk verliest, dan wordt dat meestal niet gedekt door je inboedelverzekering. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld je sportuitrusting wordt gestolen op je sportclub. Dat is buitenshuis en die sportuitrusting valt niet onder de kostbaarhedenverzekering. Of: je laat je fotocamera per ongeluk liggen op dat terrastafeltje, buiten je vakantie. Dat wordt niet vergoedt door je reisverzekering.

Inboedelverzekering met buitenshuisdekking
De inboedelverzekering met buitenshuisdekking vult het gat tussen inboedel-, reis- en kostbaarhedenverzekering. Concreet: wat wordt er wel gedekt met een inboedelverzekering met buitenshuisdekking en niet door bijvoorbeeld een standaard inboedelverzekering, of reisverzekering? Met de standaard inboedelverzekering wordt alleen de inboedel gedekt in je woning en bijgebouwen. De waardevolle spullen, die ergens anders worden gestolen, beschadigd of verloren zijn, worden dus niet gedekt. De Kostbaarhedenverzekering verzekert alleen specifieke kostbaarheden zoals dure sieraden of kunst. Dus bijvoorbeeld niet je laptop of sportuitrusting. De reisverzekering tenslotte, dekt je inboedel alleen tijdens geboekte vakanties.

Geen onnodige overlap en premie
De inboedelverzekering met buitenshuisdekking wordt meestal afgesloten in combinatie met een gewone inboedelverzekering. In dat geval kijken we altijd of er sprake is van onnodige overlap, waardoor je teveel premie zou betalen. Die dubbele dekkingen halen we er dus uit. Hetzelfde geldt als je naast de inboedelverzekering met buitenshuisdekking al een reiskosten- of kostbaarhedenverzekering hebt lopen. We kijken ook meteen of je deze verzekeringen kunt combineren in één pakket, dat levert meestal onder de streep een premiekorting op en voorkomt hiaten.