Foto_4_gVan elke financieel adviseur wordt bij wet vereist dat hij secuur omgaat met de zorgplicht naar zijn klanten toe. De naleving van die zorgplicht wordt gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de rechter. Helemaal los van die wettelijke eis zien wij de focus op klantbelang vanaf het begin als belangrijkste kenmerk van goed zakendoen.

Het is de primaire voorwaarde voor tevreden klanten die terugkomen en ons aanbevelen. Maar omdat wij graag heel duidelijk zijn over wat u van ons mag verwachten, zetten we de hoofdlijnen van die zorgplicht hieronder op een rij.

Strenge eisen en ‘all inclusive’
Alle financiële dienstverleners in Nederland moeten een vergunning hebben van de AFM. Voor elk onderdeel van ons werk gelden specifieke eisen, elk met eigen vergunningen. De vergunning voor hypotheekadvies stelt natuurlijk andere eisen dan de vergunning voor het afsluiten van een reisverzekering. Naarmate de risico’s en consequenties van ons werk groter zijn, nemen ook de eisen die gesteld worden aan een vergunning toe. De zorgplicht geldt voor het hele traject van samenwerking: van aanbod, advies en bemiddeling, tot afsluiting en nazorg.

Kenmerken zorgplicht
De belangrijkste kenmerken van onze zorgplicht:

  • Expertise. Als financieel adviseur mag je je alleen bezighouden met producten die je door en door kent. Je moet precies weten wat de risico’s en de impact van zo’n product zijn voor je klanten. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving.
  • Financiële stabiliteit. Als klant moet je er van op aan kunnen dat je bij een verandering in je situatie, of schade ook op termijn bij ons terecht kunt. Daarvoor moet de zakelijke kant van ons kantoor op orde zijn.
  • Integer zaken doen. Bij de samenwerking met de klant is zijn belang richtinggevend.
  • Duidelijkheid. De argumenten achter ons advies, de voor- en nadelen van een product en de vergoeding voor onze diensten: we zijn er volkomen transparant over.
  • Betrouwbaarheid. Doen wat je zegt en afspraken nakomen.
  • Nazorg. Er zit geen einddatum op onze betrokkenheid. We behartigen de belangen van de klant, ook als de transactie jaren geleden is.